Groep 5
Jorn, Linda Geugies, Silke Kregel, Lisette Snel


Week 43
Deze week zijn we gestart met het nieuwe leescircuit. Tijdens dit leescircuit is er een groep die gaat duo-lezen, dit doen zij onder begeleiding van een leerling van groep 7 of 8. Ook hebben we maandag gespiegelde pompoenen geknutseld. Woensdag waren wij weer aan de beurt voor 'Pleinspelen'. Hier hebben we 2 nieuwe spellen gespeeld. Vandaag hebben we een toetsje klokkijken (binnen 8 minuten zoveel mogelijk tijden invullen) gemaakt en is het schoolorkest van start gegaan! Fijn weekend!