SCHOOLTIJDEN en VAKANTIEROOSTER


 

Schooltijden:

Alle dagen begint de schooldag voor alle groepen om 8.30 uur. Vanaf 8.15 uur zijn de kinderen welkom op school.
De leerkracht van groep 1-2 is vanaf die tijd in de klas en de leerkrachten van de andere groepen zijn dan op het plein.
De middagpauze begint om 12.00 uur. ’s Middags kunnen de kinderen vanaf 12.45 uur binnenkomen of spelen op het plein en begint de lestijd om 13.00 uur. De schooldag eindigt om 15.15 uur.

Woensdag en vrijdag zijn bij ons korte schooldagen.
Dan eindigt de schooldag voor alle groepen om 12.30 uur.

Vakantierooster:

• Herfstvakantie  22 t/m 26 oktober 2018
• Kerstvakantie  24 december 2018 t/m 4 januari 2019
• Voorjaarsvakantie  18 t/m 22 februari 2019
• Goede Vrijdag / Pasen 19 en 22 april 2019
• Meivakantie  29 april t/m 3 mei 2019
• Hemelvaart  30 en 31 mei 2019
• Pinksteren   10 juni 2019
• Junivakantie  3 t/m 7 juni 2019
• Zomervakantie  15 juli t/m 23 augustus 2019

Voor de extra vrije dagen, studiedagen van het team, verwijzen wij u naar de kalender op deze website.