AANVRAGEN VERLOF


 

Het is in speciale gevallen mogelijk om verlof aan te vragen. Voor het verlenen van verlof zijn wij gehouden aan de leerplichtwet. De regels zijn te vinden in de schoolgids. Uitgebreide informatie omtrent de regeling met betrekking tot het verlenen van verlof ligt op school ter inzage.

Voor het aanvragen kunt u een formulier vragen bij de leerkracht of de schoolleiding.
Het ingevulde formulier levert u in bij de leerkracht of schoolleiding.
U zult het daarna getekend terugkrijgen. 
Mocht het verlof niet verleend kunnen worden dan is de reden op het formulier vermeld. Indien nodig nemen we daarover contact met u op.
 

BUITENGEWOON VERLOF

Verlof buiten de schoolvakanties is vrijwel niet mogelijk. Het is slechts toegestaan wanneer de specifieke aard van het beroep van de ouders hiertoe aanleiding geeft. Een verzoek voor verlof moet minimaal twee maanden van te voren aangevraagd worden bij de directeur van de school. Dit extra verlof mag slechts één keer per schooljaar worden verleend voor ten hoogste tien dagen.

Extra verlof in geval van bijzondere omstandigheden kan worden ingewilligd als er sprake is van verhuizing, huwelijk, overlijden, jubilea van familieleden en andere voor ouders gewichtige omstandigheden.

In andere dan hierboven genoemde omstandigheden kan verlof slechts in zeer bijzondere gevallen worden verleend.

Let op: “snipperdagen” bestaan niet!