MISSIE & VISIE


 

Het belangrijkste uitgangspunt binnen De Woert is:

"Iedereen tot zijn of haar recht laten komen"

Dit is op onze school dé basis voor werken en leren.
Geen kind is gelijk en dat geldt ook voor leerkrachten.
Wij aanvaarden die verschillen en dragen zorg voor een prettige leer- en werkomgeving.

Dat doen wij door middel van:
BREED DENKEN
BREED ONTWIKKELEN
BREED VOLGEN

Dit betekent:

* Dat de kinderen een rapport krijgen dat niet alleen gaat over rekenen en taal

* Dat goed kunnen spelen net zo belangrijk is als goed kunnen leren

* Dat de pedagogische taak van de leerkracht net zo belangrijk is als de lesgevende taak

* Dat we proberen zoveel mogelijk aan te sluiten bij wat kinderen interessant vinden

* Dat we proberen kinderen mogelijkheden te bieden om zelf keuzes te maken

* Dat we thematisch onderwijs realiseren