WERKWIJZE 


De afgelopen jaren hebben wij voortdurend gewerkt aan de ontwikkeling van ons thematisch onderwijsconcept.
Deze berust op vier uitgangspunten die wij hebben verwoord in onze visie en vertaald in onze werkwijze.

Het onderwijs op De Woert heeft in werkwijze en toekomstig beleid de volgende uitgangspunten:

* Pedagogisch Klimaat  

* Optimale persoonlijkheidsontwikkeling van ieder kind

Onderwijs beleven door thematisch werken

Gebruik maken van het zelfontwikkelend vermogen van kinderen