Groep 1/2
Marion Mencke, Paulien Hilbrands, Bianca Stormer

 
Welkom
Welkom op de pagina van groep 1 en groep 1 / 2

Als je de hoofdingang binnen gaat, zit het lokaal van groep 1 in het tweede lokaal links en het lokaal van groep 1/2 is het eerste lokaal in de centrale hal, rechts. 
 
In de gang hebben we een vast plekje voor onze jas, voorzien van een plaatje. Dit plaatje en onze naam staan ook op onze stoel.
 
Elke morgen  beginnen we in de kring en aan de dagritmekaarten kun je zien wat we verder de dag gaan doen. We bespreken de dagen van de week die bij ons op school een vaste kleur hebben.

We werken op onze school met thema’s. In onze groep staat bij elk thema een prentenboek centraal.  Een thema duurt ongeveer drie weken. 

Op maandag bespreken we de weektaak. Taakjes moet je maken en daarnaast kun je nog heel veel kiezen. 
Na de kring gaan we aan het werk bij een tafel of in een hoek. We mogen zoveel mogelijk zelf pakken en juf komt langs om te kijken of het lukt, of helpt je nog even op gang.
 
De kleurenklok geeft aan hoe lang we nog kunnen werken voor we moeten opruimen.
Is een werkje nog niet klaar of wil je nog verder spelen, dan leg je je naamkaartje erbij. Je kunt het dan ‘s middags afmaken.
Rond 10.15 uur gaan we fruit eten en iets drinken.
Daarna gaan we buitenspelen, vrij spelen of gymmen in het speellokaal.
We hebben een leuk plein met speeltoestellen, een zandbak en we mogen ook op de wal spelen als we maar voorzichtig zijn met de bomen en de struiken.
 
In het speellokaal doen we tik- en zangspelletjes,  kunnen we dansen en klimmen en klauteren in de toestellen. 
 
Het themaboek lezen we een aantal keren en daar spelen we ook over. Juf zoekt er liedjes, opzegversjes en verhalen bij. Bij elk thema proberen we een uitstapje te maken of vragen we een gast om iets te vertellen.
 
 
Klassenvergadering
Een keer per week is er een klassenvergadering; hierin geven we complimentjes, en praten we over de sfeer in de groep. Kinderen kunnen met voorstellen en ideeën  komen. Elke klas levert een afgevaardigde voor de Kinderraad. Deze vergadert periodiek en bespreekt de ingebrachte punten/wensen van iedere klas. De voorzitter wordt geleverd uit groep 8, de secretaris uit groep 7. Een leerkracht van de school begeleidt de Kinderraad.

Periodesluiting
Een keer per jaar verzorgen we de periodesluiting voor andere groepen. Ook ouders en opa’s en oma’s mogen komen kijken.
 
Schoolreis
Aan het eind van het schooljaar gaan we een dag “op reis”. We wisselen de locatie af. Vorig jaar zijn we naar de Drentse koe geweest en dit jaar blijven we in het dorp.
 
Nieuwsbrief
Om de drie weken verschijnt de digitale nieuwsbrief, waarin berichten over allerlei onderwerpen en bijzondere activiteiten van alle groepen zijn te lezen.
 
SchoolApp
Dit is een app, waarmee de leerkrachten ouders kunnen bereiken met tekst en beelden (afgeschermd!). Ouders kunnen deze tekst en/of beelden bekijken via telefoon, tablet en/of computer.
Informatie van de leerkracht kan zijn: een foto met uitleg van een uitje of belevenis in de klas, een vraag om hulp of bijvoorbeeld een aankondiging van een aanstaande gebeurtenis. Maar ook kunnen ouders gevraagd worden om een leerling uit een bepaalde groep thuis te houden, omdat er geen vervanging is.
Bedankt voor je belangstelling voor onze groep.