Groep 3
Hellen Schevers, Judith Elzing, Bianca Stormer, Karin de Haan

 
Even voorstellen
Welkom op de pagina van groep 3!
 
Onze manier van werken in de klas
We beginnen elke dag met een kort gesprekje. Dit kan gaan over een persoonlijke gebeurtenis, maar ook over iets wat in het nieuws is geweest. Daarna gaan we aan de slag met de verschillende vakken. Tijdens het werken hebben we allemaal een blokje op tafel. Door het vraagteken boven te leggen, kunnen we hulp vragen aan de juf, meester of een groepsgenootje. Ook kunnen we door middel van de rode of de groene stip op het blokje aangeven of we wel of niet gestoord willen worden.
We kunnen onze dagtaken zelf aflezen van het bord.
Een keer per week is er een klassenvergadering. Leerlingen en leerkracht kunnen hierin inbreng hebben in de vorm van complimenten, voorstellen of klachten. Voor een prettig klimaat zijn we samen verantwoordelijk. Elke klas levert daarnaast een afgevaardigde voor de kinderraad .Deze raad bespreekt de ingebrachte punten van iedere klas.
 
Groepjes
In onze klas proberen we zoveel mogelijk in groepjes te werken. We zitten in groepjes van ongeveer vier tot zes kinderen bij elkaar. De samenstelling van deze groepjes wisselt in overleg met de kinderen rond elke vakantie. Door in groepjes te werken kunnen we samenwerken en elkaar helpen.
 
Rekenen
Voor rekenen werken we met de nieuwste versie van Pluspunt. We maken elke dag een les in ons werkboek. Leerkrachtgebonden lessen en zelfstandige werklessen wisselen elkaar af. Onderwerpen waar we zoal mee bezig zijn in groep 3: vooruit en achteruit tellen tot 20, getallen tot 50 op een getallenlijn plaatsen, springen op een getallenlijn, optellen en aftrekken tot 20, meten en wegen en nog veel meer.
 
Veilig leren lezen
We werken met de vernieuwde versie –De Kim versie- van Veilig Leren Lezen. Deze methode werkt gedurende het schooljaar aan 13 kernen, elk met een verschillend thema. Dit thema staat centraal binnen de klas. We proberen bij elk thema een voorleesboek te lezen en zullen regelmatig een uitstapje maken of een gastdocent ontvangen, passend bij het thema. Ook mogen de kinderen spulletjes van huis meenemen voor de thematafel of themawand.
De thema’s waar we aan werken zijn:
Jij en ik (kennismaken)
Beestenboel (dieren)
Dag en nacht (tijd)
Hoe voel jij je? (ziek zijn/beter worden)
Hoe woon jij? (wonen)
Mag dat wel? (regeltjes, slordig/netjes)
Verhalen in je buik (feest)
Spannend! (avontuur)
Wat kan jij? (theater, muziek, kunstjes doen)
Hoe kan dat? (techniek)
Kijk eens om je heen (natuur)
Wat bewaar jij? (museum, verzamelen, kunst)
Een wereld vol boeken (boeken)
 
Sporten
Elke maandagmiddag en donderdagmiddag gymmen we in sporthal ‘De Goorn’, waar we lopend naar toe gaan. Op maandag hebben we een toestelles in het kleine deel van de gymzaal en op donderdag hebben we een spelles in het grote deel van de zaal. . Af en toe is er een behendigheids- of conditiecircuit. Daarnaast probeert de sportcommissie regelmatig clinics te organiseren zodat de leerlingen in aanraking komen met verschillende sporten. 
In de pauzes gaan we als het even kan naar buiten. Op de wal zijn veel verstopplekken en leuke paadjes. Er zijn verder voetbaldoeltjes, een basketbalring, een tafeltennistafel, klimtoestellen, een glijbaan, schommels en duikelrekjes, een zandbak en knikkerpotjes.
 
Periodesluiting
Eén keer per jaar verzorgen we een periodesluiting voor de andere klassen en onze ouders/opa’s en oma’s. We laten dan door middel van dansjes, liedjes en/of toneelstukjes zien waar we aan hebben gewerkt de afgelopen periode.
 
Schoolreis
Natuurlijk gaan we ook op schoolreis! Waar we naar toe gaan is nog een verrassing.
 
Nieuwsbrief
Hier zullen regelmatig verslagjes van onze groep op staan. Houd de nieuwsbrief dus in de gaten!