Overige informatie


Schooltijden
BSO
Ziek melden / herstel na ziekte
Gymnastiek
Schoolfoto's
Vakantierooster
Website / nieuwsbrief / SchoolApp
Vrijdag meegeef dag
Informatie- en kijkavond
Hoofdluiscontrole
Eten / drinken / trakteren
Rapportage
Thematisch Onderwijs
Beleid invallen en vervanging
Omgang internet en sociale media
 

Beleid internetgebruik & sociale media


Klik hier voor de gedragscode leerlingen ICT en internetgebruik >>

Klik hier voor het sociale media reglement leerlingen >>