OUDERS 


De school maakt een aanzienlijk en belangrijk deel uit van de leefwereld van een kind.
Daarom vindt De Woert het belangrijk dat ouders actief betrokken zijn bij onze school.

Ouders kunnen bij verschillende activiteiten een wezenlijke rol spelen.
Bijvoorbeeld bij de creatieve vakken, sport- en spelactiviteiten, uitstapjes of als gastdocent.

Leerkrachten en ouders brengen op die manier ieder hun eigen kennis, vaardigheden en ervaring over. Het laten ontwikkelen en laten opgroeien tot gelukkige, zelfstandige personen is een doel dat wij met elkaar en dus sámen nastreven.

De Woert informeert ouders graag over de gang van zaken op school.  De school houdt oudercontactavonden, informeert via de nieuwsbrief, de website/SchoolApp en schoolgids, houdt groepsavonden en organiseert jaarlijks een ouderpanel.

Doen
Ouders kunnen letterlijk dingen doen: actieve deelname in een werkgroep.

Begeleiden
Ouders kunnen tevens op pedagogisch vlak participeren. Denk daarbij aan het begeleiden bij buitenschoolse uitstapjes en het vertellen in de klas over hun specialiteit of beroep.

Meedenken
Hiermee bedoelen we dat ouders letterlijk met ons meedenken. Zij kunnen deelnemen aan werkgroepen die nodig zijn voor de externe communicatie, public relations en het ouderpanel.