FINANCIËLE COMMISSIE (FC)


De niet-rijksinkomsten, waaronder bijvoorbeeld de ouderbijdrage valt, worden beheerd door de financiële commissie (FC). Deze commissie is ondergebracht in een stichting.

De penningmeester legt jaarlijks schriftelijk verantwoording af en de MR houdt toezicht op de stichting.
De stichting bestaat uit drie ouders (waarvan één ouder penningmeester is) en twee teamleden van de school.

OUDERBIJDRAGE


Verreweg het grootste deel van de uitgaven voor personele en materiële zaken wordt door de overheid betaald.
Een aantal zaken komt voor eigen rekening. Het gaat hierbij om onderdelen die het onderwijs en de schooltijd van de kinderen extra leuk en interessant maken. Bijvoorbeeld de viering van sinterklaas en kerst, schoolreizen, museumbezoek, excursies, gastlessen, sportieve activiteiten en andere evenementen.
Hiervoor wordt jaarlijks een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd voor het schoolfonds.
De hoogte van de bijdrage wordt altijd in september door de oudergeleding van de MR vastgesteld.