Overige informatie


Schooltijden
BSO
Ziek melden / herstel na ziekte
Gymnastiek
Schoolfoto's
Vakantierooster
Website / nieuwsbrief / SchoolApp
Vrijdag meegeef dag
Informatie- en kijkavond
Hoofdluiscontrole
Eten / drinken / trakteren
Rapportage
Thematisch Onderwijs
Beleid invallen en vervanging
 

Buitenschoolse Opvang

Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de Buitenschoolse Opvang (BSO). Kinderwereld verzorgt de opvang van kinderen voor- en na schooltijd voor de school (VSO en BSO). Voor inlichtingen en opgave kunt u bellen met 0524-524445 of kijken op de website: www.kinderwereld.info. De betaling vindt plaats door middel van een automatische incasso door Kinderwereld.