Overige informatie


Schooltijden
BSO
Ziek melden / herstel na ziekte
Gymnastiek
Schoolfoto's
Vakantierooster
Website / nieuwsbrief / SchoolApp
Vrijdag meegeef dag
Informatie- en kijkavond
Hoofdluiscontrole
Eten / drinken / trakteren
Rapportage
Thematisch Onderwijs
Beleid invallen en vervanging
Omgang internet en sociale media
 

Ziek melden

Als uw kind ziek is of om een andere reden niet naar school kan komen, dan verwachten we vóór schooltijd van u een bericht via de SchoolAPP of telefonisch. Wilt u vrij vragen, dan kunt u terecht bij de locatiecoördinator.
 

Herstel na ziekte

Soms zijn kinderen niet meer ziek, maar ook nog niet helemaal beter. De school is prettiger voor uw kind als het zich lekker en gezond voelt. Probeer kinderen die nog niet helemaal beter zijn thuis te laten aansterken: op school gaat dit meestal niet.