Overige informatie


Schooltijden
TSO/BSO
Ziek melden / herstel na ziekte
Gymnastiek
Schoolfoto's
Vakantierooster
Website / nieuwsbrief / SchoolApp
Vrijdag meegeef dag
Informatie- en kijkavond
Hoofdluiscontrole
Eten / drinken / trakteren
Rapportage
Thematisch Onderwijs
Beleid invallen en vervanging
 

Schoolfoto’s

Ieder jaar wordt er een groepsfoto gemaakt. Tevens komen de kinderen individueel en indien van toepassing met broer/zus op de foto. U ontvangt hier t.z.t. een bericht over in de SchoolAPP.