Overige informatie


Schooltijden
TSO/BSO
Ziek melden / herstel na ziekte
Gymnastiek
Schoolfoto's
Vakantierooster
Website / nieuwsbrief / SchoolApp
Vrijdag meegeef dag
Informatie- en kijkavond
Hoofdluiscontrole
Eten / drinken / trakteren
Rapportage
Thematisch Onderwijs
Beleid invallen en vervanging
 

Vakantierooster en vrije dagen 2020-2021

 
Herfstvakantie                                                 12 oktober t/m 16 oktober 2020                                             
Kerstvakantie                                                   21 december t/m 1 januari 2021
Voorjaarsvakantie                                           22 februari t/m 26 februari 2021                                            
Goede Vrijdag en Pasen                                2 april t/m 5 april 2021
Koningsdag                                                       27 april 2021                      
Meivakantie                                                      3 mei t/m 14 mei 2021
Pinksteren                                                         24 mei 2021                                                                                    
Zomervakantie                                                 12 juli t/m 20 augustus 2021
 
Studiedagen zie kalender website.