Overige informatie


Schooltijden
TSO/BSO
Ziek melden / herstel na ziekte
Gymnastiek
Schoolfoto's
Vakantierooster
Website / nieuwsbrief / SchoolApp
Vrijdag meegeef dag
Informatie- en kijkavond
Hoofdluiscontrole
Eten / drinken / trakteren
Rapportage
Thematisch Onderwijs
Beleid invallen en vervanging
 

Vakantierooster en vrije dagen 2022-2023

  
Herfstvakantie 17 t/m 21 oktober 2022
Kerstvakantie 26 december t/m 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie 27 februari t/m 3 maart 2023
Pasen 7 t/m 10 april 2023
Koningsdag + dag na Koningsdag 27 april 2023 + 28 april 2023 
Meivakantie 1 mei t/m 5 mei 2023
Hemelvaart + dag na Hemelvaart  18 en 19 mei 2023
Pinkstervakantie  29, 30 en 31 mei 2023
Zomervakantie 24 juli  t/m 1 september 2023

Studiedagen zie kalender in de schoolAPP en op de website.