Overige informatie


Schooltijden
TSO/BSO
Ziek melden / herstel na ziekte
Gymnastiek
Schoolfoto's
Vakantierooster
Website / nieuwsbrief / SchoolApp
Vrijdag meegeef dag
Informatie- en kijkavond
Hoofdluiscontrole
Eten / drinken / trakteren
Rapportage
Thematisch Onderwijs
Beleid invallen en vervanging
 

Website

De school heeft een website waarop u informatie kunt vinden over de school. Hierop staan bijvoorbeeld de informatiekalender, schoolgids en de nieuwsbrief.

Het adres van onze website is: www.obsdewoert.nl  

 

SchoolApp

In geval van calamiteiten is het belangrijk om ouder(s)/verzorger(s) zo snel mogelijk te bereiken en te informeren. Daarvoor maakt de school gebruik van een Schoolapp. Deze app is gekoppeld aan onze website. Hiermee kunnen we ouders pushberichten sturen, maar ook verslag doen van activiteiten met de kinderen. Ouders krijgen uitleg op welke manier zij de app kunnen downloaden en met welke gegevens zij zich kunnen aanmelden.