Overige informatie


Schooltijden
TSO/BSO
Ziek melden / herstel na ziekte
Gymnastiek
Schoolfoto's
Vakantierooster
Website / nieuwsbrief / SchoolApp
Vrijdag meegeef dag
Informatie- en kijkavond
Hoofdluiscontrole
Eten / drinken / trakteren
Rapportage
Thematisch Onderwijs
Beleid invallen en vervanging
 

Vrijdag meegeef dag

We proberen zoveel mogelijk op vrijdag informatie mee te geven. Werkjes en andere informatie kunt u dus op deze dag verwachten. Het is dus handig om de kinderen op deze dag een tas mee te geven.