Overige informatie


Schooltijden
TSO/BSO
Ziek melden / herstel na ziekte
Gymnastiek
Schoolfoto's
Vakantierooster
Website / nieuwsbrief / SchoolApp
Vrijdag meegeef dag
Informatie- en kijkavond
Hoofdluiscontrole
Eten / drinken / trakteren
Rapportage
Thematisch Onderwijs
Beleid invallen en vervanging
 

Informatieavond

Enkele weken na de start van een schooljaar nodigen we u uit om kennis te maken met het programma van de groep van uw kind. De lesstof en de methodes die wij gebruiken worden toegelicht. Ook zullen we iets vertellen over het hoe en het waarom van onze werkwijze. De data van de informatieavonden staan in de kalender van de SchoolAPP. 
 

Ouder-kijkavonden

Minstens één keer per jaar maken de kinderen van de hele school samen met hun leerkracht een tentoonstelling van door hun gemaakte werkjes en werkstukken over een bepaald thema.
Ouder(s)/verzorger(s) kunnen dan samen met hun kinderen de tentoonstelling komen bekijken. De data van de ouder-kijkavonden worden bekend gemaakt via de SchoolAPP.