Overige informatie


Schooltijden
TSO/BSO
Ziek melden / herstel na ziekte
Gymnastiek
Schoolfoto's
Vakantierooster
Website / nieuwsbrief / SchoolApp
Vrijdag meegeef dag
Informatie- en kijkavond
Hoofdluiscontrole
Eten / drinken / trakteren
Rapportage
Thematisch Onderwijs
Beleid invallen en vervanging
 

Hoofdluiscontrole

Op de informatiekalender staat hoofdluiscontrole vermeld. Deze controles worden door ouders/verzorgers uitgevoerd. Wilt u er voor zorgen dat de haren van uw kind op deze dagen gemakkelijk kambaar zijn (dus geen lak of gel). Dit vergemakkelijkt de controle aanzienlijk.