Overige informatie


Schooltijden
TSO/BSO
Ziek melden / herstel na ziekte
Gymnastiek
Schoolfoto's
Vakantierooster
Website / nieuwsbrief / SchoolApp
Vrijdag meegeef dag
Informatie- en kijkavond
Hoofdluiscontrole
Eten / drinken / trakteren
Rapportage
Thematisch Onderwijs
Beleid invallen en vervanging
 

Fruit eten

Wij bevorderen gezond eten. Voorafgaand aan de pauze worden de leerlingen in de gelegenheid gesteld het van huis meegebrachte fruit en drinken te nuttigen. Het is niet de bedoeling dat er snoep, kauwgum, chips of frisdrank wordt meegebracht. Wilt u zorgdragen voor goed sluitende bekers met de naam erop en indien mogelijk, geschild fruit. Dit scheelt veel tijd.
 

Trakteren op school

Een verjaardag is natuurlijk een groot feest. Dat vieren we dan ook en daarbij mag ook een ouder aanwezig zijn in de groepen 1 en 2. Helaas is het i.v.m. de wet op privacy niet meer toegestaan om foto’s of video-opnames te maken in de groep. Als een kind jarig is en mag trakteren geef het dan liever geen snoep mee. Er zijn kinderen die niet alles mogen hebben. Informeert u voor u laat trakteren even bij de groepsleerkracht zodat er niemand wordt teleurgesteld. Uitnodigingen voor verjaardagfeestjes thuis, mogen niet op school uitgedeeld worden. Pedagogisch vinden we dit onverantwoord.