Overige informatie


Schooltijden
TSO/BSO
Ziek melden / herstel na ziekte
Gymnastiek
Schoolfoto's
Vakantierooster
Website / nieuwsbrief / SchoolApp
Vrijdag meegeef dag
Informatie- en kijkavond
Hoofdluiscontrole
Eten / drinken / trakteren
Rapportage
Thematisch Onderwijs
Beleid invallen en vervanging
 

Rapportage

Om u als ouder(s)/verzorger(s) goed te informeren over het verloop van de ontwikkeling van uw kind wordt u, gedurende de tijd dat uw kind bij ons op school is, regelmatig geïnformeerd over de gemaakte vorderingen. Alle kinderen krijgen tweemaal per jaar een portfolio met een rapport- en een portfoliogedeelte. Het eerste portfolio krijgen de kinderen drie á vier weken na de kerstvakantie en de tweede ongeveer drie weken voor de zomervakantie. Het portfolio is bedoeld om u te informeren over de ontwikkeling van uw kind.
U wordt drie keer per jaar uitgenodigd voor een 10-minuten gesprek. Het eerste gesprek vindt plaats eind september begin oktober, het tweede in februari en het derde gesprek vindt plaats in de laatste drie weken voor de zomervakantie (dit laatste gesprek is facultatief). Heeft u of de leerkracht behoefte aan een extra gesprek, dan kan dit natuurlijk in overleg gepland worden.