Overige informatie


Schooltijden
TSO/BSO
Ziek melden / herstel na ziekte
Gymnastiek
Schoolfoto's
Vakantierooster
Website / nieuwsbrief / SchoolApp
Vrijdag meegeef dag
Informatie- en kijkavond
Hoofdluiscontrole
Eten / drinken / trakteren
Rapportage
Thematisch Onderwijs
Beleid invallen en vervanging
 

Thematisch Onderwijs

We werken vanuit een thematisch onderwijsconcept. Dit houdt in dat het onderwijs wordt opgebouwd rond thema’s. Behalve rekenen, schrijven en gymonderwijs zijn alle vakken geïntegreerd in het thema onderwijs.
We kozen voor thematisch onderwijs omdat het de motivatie en de betrokkenheid van kinderen verhoogt. Het thematisch werken draagt ook bij tot een zelfstandige manier van leren, waarbij de eigen onderzoeksvaardigheden en het eigen initiatief duidelijk verder ontwikkeld zullen worden. In de toekomst willen we de zelfstandigheid van kinderen meer ontwikkelen.
 
Doordat de leermomenten verwerkt worden in voor kinderen zinvolle- en betekenisvolle situaties, wordt de inhoud voor kinderen herkenbaar en de betrokkenheid groter. Jeugdliteratuur en/of een jeugdfilm, een excursie en/of een gastdocent zijn vaste onderdelen bij elk thema.
 

Totaalonderwijs: Alles-in-1 + Alles-Apart

Om volledig recht te doen aan het integraal thematisch onderwijsconcept, werken we met de methode Alles-in-1 + Alles-Apart. Alles-in-1 + Alles-Apart is totaalonderwijs. Dit betekent met behulp van een groot aantal technieken en werkvormen, die wisselend worden ingezet, een maximum aan effect en resultaat bereiken.
Om een idee te krijgen van de middelen die wisselend worden ingezet volgt hier willekeurig een opsomming: De leerkrachten zijn de regisseurs van dit totaalonderwijs: zij bepalen of, wanneer en in welke mate deze mogelijkheden worden ingezet. Door deze gereedschappen kunnen leerkrachten en leerlingen maximaal competent worden. Dat geeft diepgang, rust, motivatie en plezier.
 

Alles-in-1

De kerndoelen zijn verspreid over 20 projecten en Alles-Apart. De 20 projecten zijn verdeeld in 5
groepen van 4 projecten:
 
Aardrijkskunde Geschiedenis Techniek Cultuur Natuur
Nederland Prehistorie, Romeinen Bouwen Voeding Dieren
Europa Middeleeuwen Vervoer Kleding Planten
Afrika, Azië Gouden Eeuw Energie Kunst Mensen
Amerika, Australië Moderne geschiedenis Communicatie Geloof Milieu, kringloop
 

Alles-Apart

Alles-Apart vormt de aanvulling op de 20 projecten van Alles-in-1. Samen bevatten ze de leerstof voor de groepen 5 t/m 8 uitgezonderd rekenen en gym. Alles-Apart bevat de leerstofonderdelen van spelling, grammatica, begrijpend lezen en Engels.