GROEPEN


Op De Woert wordt gewerkt in 7 groepen. Jaarlijks wordt vastgesteld welke groepsverdeling het meest praktisch en effectief is. We streven altijd naar een evenwichtige verdeling van leerlingen. In het schooljaar 2019-2020 wordt er gewerkt in de volgende samenstelling

BEZETTING

Groep 1-2a: Juf Bianca en juf Paulien
Groep 1-2b: Juf Judith en juf Ageeth
groep 3: Juf Karin en juf Hellen
Groep 4: meester Henk en juf Ageeth
Groep 5: Juf Rianne en juf Alie
Groep 6-7: Juf Linda en juf Alie
Groep 8: Juf Yasmin  

Juf Sytske is als IB-er op dinsdag en donderdagochtend aanwezig
Juf Hettty (2 dagen) en juf Silke (4 dagen) zijn als onderwijsassistent werkzaam.
Finie Nakken is conciërge, zij is er op dinsdag en woensdagmiddag. 

School-App

De Woert werkt met een school-App van SchoolsUnited. Ouders ontvangen een inlogcode voor de groep van hun kind(eren). Middels deze app worden de ouders op de hoogte gehouden van alle activiteiten.