GROEPEN


Op De Woert wordt gewerkt in 7 groepen. Jaarlijks wordt vastgesteld welke groepsverdeling het meest praktisch en effectief is. We streven altijd naar een evenwichtige verdeling van leerlingen. In het schooljaar 2023-2024 wordt er gewerkt in de volgende samenstelling.

BEZETTING

Teamsamenstelling 2023-2024

Het team op De Woert bestaat uit:

Schoolleiding: 
Lisette Snel - directeur 

Leerkrachten: 
Paulien Hilbrandts en Bianca Stormer - groep 1/2a 
Judith Elzing en Marieke Luth - groep 1/2b
Ageeth Themme en Hellen Schevers - groep 3 
Jorn Wever en Alie Kuipers  - groep 4 
Rianne Velting en Hellen Schevers - groep 5-6
Linda Kroezen en Jorn Wever - groep 6-7
Karin de Haan en Annemieke Louw - groep 8 

Juf Sytske is als IB-er (intern begeleider) op dinsdag en donderdagochtend aanwezig
Juf Silke (4 dagen) is als onderwijsassistent werkzaam
Finie Nakken is conciërge, zij is er op dinsdag en woensdagmiddag

School-App

De Woert werkt met een school-App van SchoolsUnited. Ouders ontvangen een inlogcode voor de groep van hun kind(eren). Middels deze app worden de ouders op de hoogte gehouden van alle activiteiten.